Szkolenie pododdziału Policji

Data publikacji: 27.03.2015

Wczoraj na stadionie miejskim w Jaworznie odbyły się ćwiczenia policjantów Nieetatowego Pododdziału Policji i strażników miejskich. Trwające kilka godzin szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności współdziałania policjantów, którzy w razie zbiorowych zakłóceń porządku publicznego interweniują w pododdziałach zwartych.

Kilkudziesięciu jaworznickich policjantów i strażników miejskich, wyposażonych w tarcze, kaski i środki przymusu bezpośredniego, ćwiczyło różne warianty przywracania ładu i porządku. Istotą ćwiczeń była dokładność i precyzja w działaniu. Bardzo ważne było także szybkie wykonywanie poleceń dowodzących akcją.