Nowe akty prawne Komendanta Głównego Policji (marzec 2015 r.)

Data publikacji: 27.03.2015

W Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji ukazały się nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji.