Aktualności

 • Zmiany w formularzu oświadczenia o stanie majątkowym policjanta

  Data publikacji: 23.12.2015  prawo

  MSWiA opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji.

 • Przedświąteczne spotkanie opłatkowe w KGP

  Data publikacji: 22.12.2015  

  W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe kadry kierowniczej Policji. Przybyłych gości powitał i złożył życzenia świąteczne Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj.

 • Współpraca KGP z NZZP

  Data publikacji: 22.12.2015  porozumienie

  Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj podpisał aneks dotyczący włączenia Niezależnego Związku Zawodowego Policji do Porozumienia z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad współpracy Komendanta Głównego Policji z organizacjami związkowymi reprezentującymi pracowników Policji.

 • RPO do KGP ws. dostosowania pomieszczeń

  Data publikacji: 22.12.2015  

  RPO zauważył, że nie wszystkie wskazane przez Policję pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia spełniają standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnością lub mających trudności z poruszaniem się.

 • Nowe przepisy dot. badań na zawartość alkoholu

  Data publikacji: 22.12.2015  prawo

  W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie. Nowe przepisy wejdą w życie 5 stycznia 2016 r.