Współpraca KGP z NZZP

Data publikacji: 22.12.2015

Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj podpisał aneks dotyczący włączenia Niezależnego Związku Zawodowego Policji do Porozumienia z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad współpracy Komendanta Głównego Policji z organizacjami związkowymi reprezentującymi pracowników Policji.

Współpraca stron obejmuje w szczególności doskonalenie działań ukierunkowanych na ochronę praw pracowniczych, interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników Policji, a także emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin.

W uroczystości podpisania aneksu do porozumienia uczestniczyli: insp. Tomasz Szankin, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji i pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. związków zawodowych, przewodniczący poszczególnych organizacji związkowych reprezentujących pracowników w Policji oraz przedstawiciele Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

 

Porozumienie podpisano 17 grudnia 2015 r.

Pliki do pobrania