RPO do KGP ws. dostosowania pomieszczeń

Data publikacji: 22.12.2015

RPO zauważył, że nie wszystkie wskazane przez Policję pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia spełniają standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnością lub mających trudności z poruszaniem się.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiednie rozwiązania powinny obejmować całą drogę od wejścia do komendy lub komisariatu, po pokoje dla osób zatrzymanych i sanitariaty. W szczególności należy odpowiednio dostosować i wyposażyć pomieszczenia z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także zapewnić bezpieczne poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpił do Komendanta Głównego Policji o przekazanie informacji na temat rozwiązań przyjętych w kwestii umieszczania osób z niepełnosprawnościami w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Źródło: rpo.gov.pl

Pliki do pobrania