Aktualności

 • Kolejna rotacja Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Gruzji

  Data publikacji: 26.03.2014  KGP

  24 marca 2014 roku późnym wieczorem z lotniska wojskowego w Warszawie wylecieli, w rejon Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, członkowie polskiego kontyngentu policyjnego. Polscy policjanci będą m.in. monitorowali proces wypełniania porozumienia zawartego 12 sierpnia 2008 roku pomiędzy Reprezentującym prezydencję UE prezydentem Francji oraz Prezydentem Rosji i Gruzji.

 • KGP za rejestracją wszystkich policyjnych interwencji

  Data publikacji: 26.03.2014  KGP

  Komenda Główna Policji chce, aby wszystkie akcje i interwencje policyjne - także te dotyczące np. przemocy domowej - były rejestrowane minikamerkami, w które byliby wyposażeni funkcjonariusze. Propozycje takiego rozwiązania zostały przedstawione Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

 • Komendant Główny Policji o programie standaryzacji komend i komisariatów

  Data publikacji: 26.03.2014  PAP

  "Ponad 200 komend powiatowych i miejskich zostanie wyremontowanych lub wybudowanych do końca 2015 roku. Oznacza to nie tylko zwiększenie komfortu pracy policjantów, ale i poprawę obsługi obywateli" – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. Szef Policji opowiedział nie tylko o stanie realizacji rządowego programu standaryzacji komend i komisariatów, ale i o wyzwaniach stojących przed Policją.

 • Związkowcy za zmianą art. 115a ustawy o Policji

  Data publikacji: 26.03.2014  Warszawa

  Zarząd Główny NSZZ Policjantów skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 115a ustawy o Policji z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa ta była ostatnio przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Pierwsza rocznica śmierci ministra Krzysztofa Kozłowskiego

  Data publikacji: 26.03.2014  MSW

  26 marca 2013 roku zmarł Krzysztof Kozłowski – pierwszy niekomunistyczny minister spraw wewnętrznych.