Kolejna rotacja Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Gruzji

Data publikacji: 26.03.2014

24 marca 2014 roku późnym wieczorem z lotniska wojskowego w Warszawie wylecieli, w rejon Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, członkowie polskiego kontyngentu policyjnego. Polscy policjanci będą m.in. monitorowali proces wypełniania porozumienia zawartego 12 sierpnia 2008 roku pomiędzy Reprezentującym prezydencję UE prezydentem Francji oraz Prezydentem Rosji i Gruzji.

W misji udział bierze około 300 funkcjonariuszy z różnych krajów UE. Polscy policjanci będą stacjonować w biurach terenowych w Zugdidi, Gori oraz Mtskheti. Są oni wyposażeni w sprzęt ochronny i łączności satelitarnej. Poruszają się po przygranicznym terenie głównie w samochodach opancerzonych.

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, polscy policjanci są bardzo przyjaźnie przyjmowani przez miejscową ludność, bez względu na przynależność etniczną. Większość pamięta bowiem zaangażowanie Polski w sprawę rozwiązania tamtejszego konfliktu. Tym samym nasi policjanci czują się w Gruzji stosunkowo bezpiecznie.

Funkcjonariusze z poprzedniej rotacji wrócili do kraju dzień później. Po przekazaniu niezbędnej dokumentacji oraz sprzętu znajdującego się na stanie kontyngentu, wzięli udział w odprawie podsumowującej z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim. W jej trakcie omówiono codzienną służbę w biurach terenowych, stan bezpieczeństwa w rejonach przygranicznych oraz problemy lokalnej ludności.

Policjantom z kolejnej rotacji życzymy spokojnej służby.