Aktualności

 • Wizyta Podsekretarza Stanu w MSW w Komendzie Głównej Policji

  Data publikacji: 26.02.2014  KGP

  26 lutego br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie kadry kierowniczej KGP z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorzem Karpińskim.

 • Nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji

  Data publikacji: 26.02.2014  Dziennik Urzędowy

  Poniżej prezentujemy decyzje i wytyczne Komendanta Głównego Policji, które zostały zamieszczone w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji.

 • Nowy komisariat w Czechowicach-Dziedzicach

  Data publikacji: 26.02.2014  Czechowice-Dziedzice

  W ciągu 1,5 roku w Czechowicach-Dziedzicach powstanie nowoczesny komisariat. Policjanci przeniosą się z obrzeży miasta do ścisłego centrum. Koszt budowy wyniesie ok. 10 milionów złotych.

 • Stanowisko rządu o obniżeniu emerytur byłym funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa

  Data publikacji: 26.02.2014  MSW

  20 lutego br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2052). Po analizie propozycji zawartych w projekcie proponuje się, aby Rada Ministrów negatywnie go zaopiniowała.

 • MSW opracowało wzór formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń

  Data publikacji: 26.02.2014  MSW

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń przepisów ruchu lądowego, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego.