Aktualności

 • Inicjatywa legislacyjna Komendanta Głównego Policji

  Data publikacji: 28.03.2012  KGP

  Biuro Finansów KGP przesłało Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów do wiadomości wystąpienie Komendanta Głównego Policji z dnia 22 marca 2012r. skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o Policji w zakresie problematyki finansowo-kadrowej.

 • I Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej

  Data publikacji: 27.03.2012  KGP

 • Kolejny Polski Kontyngent Policyjny rozpoczyna misję obserwacyjną Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM)

  Data publikacji: 26.03.2012  

  21 marca 2012 roku późnym wieczorem z lotniska wojskowego w Warszawie wyleciał, w rejon Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, siedmioosobowy polski kontyngent policyjny. Z funkcjonariuszami, którzy rozpoczynają misję pożegnał się I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. Polscy policjanci będą m.in. monitorowali proces wypełniania porozumienia zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku pomiędzy Reprezentującym prezydencję UE prezydentem Francji oraz Prezydentem Rosji i Gruzji.

 • Nowy Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie

  Data publikacji: 26.03.2012  

 • 71 procent Polaków dobrze ocenia pracę Policji

  Data publikacji: 23.03.2012  

  Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 8 – 14 marca 2012 roku wynika, że lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media.

Wybierz Strony