Inicjatywa legislacyjna Komendanta Głównego Policji

Data publikacji: 28.03.2012

Biuro Finansów KGP przesłało Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów do wiadomości wystąpienie Komendanta Głównego Policji z dnia 22 marca 2012r. skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o Policji w zakresie problematyki finansowo-kadrowej.

Wniosek Komendanta Głównego Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczy nowelizacji ustawy o Policji, a konkretnie - uregulowania należności za ponadnormatywny czas służby na stanowiskach wykonawczych oraz uchylenia regulacji dotyczących zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Pliki do pobrania