Kolejny Polski Kontyngent Policyjny rozpoczyna misję obserwacyjną Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM)

Data publikacji: 26.03.2012

21 marca 2012 roku późnym wieczorem z lotniska wojskowego w Warszawie wyleciał, w rejon Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, siedmioosobowy polski kontyngent policyjny. Z funkcjonariuszami, którzy rozpoczynają misję pożegnał się I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. Polscy policjanci będą m.in. monitorowali proces wypełniania porozumienia zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku pomiędzy Reprezentującym prezydencję UE prezydentem Francji oraz Prezydentem Rosji i Gruzji.

W misji udział bierze około 300 funkcjonariuszy z różnych krajów UE. Polscy policjanci będą stacjonowali w Komendzie Głównej w Tbilisi oraz biurach terenowych w Zugdidi i Mtskheti. Nie są uzbrojeni, ale są wyposażeni w sprzęt ochronny i łączności satelitarnej m.in. w samochody opancerzone.

Polscy policjanci są bardzo przyjaźnie przyjmowani przez miejscową ludność, bez względu na narodowość gdyż wszyscy pamiętają zaangażowanie Polski w sprawę rozwiązania konfliktu. Tym samym nasi policjanci czują się w Gruzji w miarę bezpiecznie.

Policjanci z poprzedniej rotacji powrócili do kraju dwa dni później, po przekazaniu niezbędnej dokumentacji oraz sprzętu znajdującego się na stanie kontyngentu.