Aktualności

 • Pamiętamy!

  Data publikacji: 11.10.2023  

  Nasz Kolega aspirant Mieczysław Motyka zginął na służbie 30 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

 • Forum koordynacyjne pełnomocników ds. ochrony praw człowieka

  Data publikacji: 10.10.2023  

 • Pamiętamy!

  Data publikacji: 04.10.2023  

  Nasz Kolega starszy sierżant Adam Kochańczyk zginął na służbie 27 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

 • Konferencja pn. „Wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi w zróżnicowanym społeczeństwie w kontekście mniejszości żydowskiej w Polsce”

  Data publikacji: 29.09.2023  

  Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu była organizatorem konferencji „Wzajemne zrozumienie i szacunek między ludźmi w zróżnicowanym społeczeństwie w kontekście mniejszości żydowskiej w Polsce”, która odbyła w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

 • Ogólnopolskie seminarium eksperckie

  Data publikacji: 29.09.2023  

  W dniach 27-28 września w Katowicach odbyło się I ogólnopolskie seminarium eksperckie poświęcone zagadnieniom podejmowania interwencji policyjnych wobec osób znajdujących się pod działaniem środków psychoaktywnych, z zaburzeniami psychicznymi oraz metodologii postępowania z takimi osobami. Organizatorami przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach i Rzecznik Praw Obywatelskich, w konsultacji z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.