Aktualności

 • Pamiętamy!

  Data publikacji: 20.05.2023  

  Nasi Koledzy komisarz Mirosław Małczęć i młodszy aspirant Tadeusz Świerkot zginęli na służbie 21 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

 • „Honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu”

  Data publikacji: 19.05.2023  

  Dzisiaj w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Wśród odznaczonych był nadkom. Leszek Wielgosz – p.o. zastępcy Naczelnika Wydziału Prezydialnego w Gabinecie Komendanta Głównego Policji, który ofiarował już ponad 20 litrów krwi.

 • Polacy czują się bardzo bezpiecznie

  Data publikacji: 19.05.2023  

  To już kolejne badania, które wskazują na wysokie poczucie bezpieczeństwa Polaków. Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS, aż 96 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną, a 88 procent uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. W stosunku do ostatniego badania aż o 5 procent wzrósł odsetek badanych, którzy uważają, że Polska jest bezpiecznym krajem. Niewątpliwie to również zasługa m. in. coraz skuteczniejszych działań podejmowanych przez Policję.

 • Uroczysta zbiórka w Szkole Policji w Słupsku z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji

  Data publikacji: 19.05.2023  

  18 maja 2023 roku w Szkole Policji w Słupsku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji (JSPP) w Kosowie z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Romana Kustera.

 • Pamiętamy!

  Data publikacji: 16.05.2023  

  Nasz Kolega posterunkowy Wojciech Rabęda zginął na służbie 10 lat temu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!