Psycholodzy w KWP/KSP i CBŚP

Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Komenda Stołeczna Policji
Centralne Biuro Śledcze Policji

 

 

Dolnośląskie
Sekcja Psychologów KWP we Wrocławiu 
Kierownik Sekcji podinsp. Tomasz KOZUBEK
Telefon (47) 871 31 73
Email: psycholog@wr.policja.gov.pl

Kujawsko-Pomorskie
Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy 
Kierownik Sekcji podinsp. Beata WIECZOREK
Telefon (47) 751 15 20
Email: psycholog@bg.policja.gov.pl

Lubelskie
Sekcja Psychologów KWP w Lublinie 
Kierownik Sekcji podinsp. Katarzyna STEC
Telefon (47) 811 55 32
Email: sekcjapsychologow@lu.policja.gov.pl

Lubuskie
Zespół Psychologów KWP w Gorzowie Wlkp. 
Koordynator Zespołu Aneta PAWLACZYK
Telefon (47) 791 20 07
Email: psycholog@go.policja.gov.pl

Łódzkie
Wydział Psychologów KWP w Łodzi 
Naczelnik Wydziału mł. insp. Edyta KRAWCZYK-WŁODARCZYK
Telefon (47) 841 13 51
Email: psycholog@ld.policja.gov.pl

Małopolskie
Sekcja Psychologów KWP w Krakowie 
Kierownik Sekcji podinsp. Bożena ULMAN
Telefon (47) 835 40 86
Email: sekretariat.psycholog@malopolska.policja.gov.pl

Mazowieckie
Sekcja Psychologów KWP zs. w Radomiu
p.o. Kierownika Sekcji mł. asp. Dominika GRUSZKA
Telefon (47) 701 36 32
Email: psycholodzy.kwp@ra.policja.gov.pl

Opolskie
Sekcja Psychologów KWP w Opolu 
Kierownik Sekcji sierż. szt. Agnieszka STAWIŃSKA-GROMEK
Telefon (47) 861 20 09
Email: psycholog@op.policja.gov.pl

Podkarpackie 
Sekcja Psychologów KWP w Rzeszowie
Kierownik Sekcji podinsp. Iwona ADAMCZYK
Telefon (47) 821 26 60
Email: psycholog@rz.policja.gov.pl

Podlaskie
Sekcja Psychologów KWP w Białymstoku
Kierownik Sekcji st. sierż. Ewelina WIŚNIEWSKA
Telefon (47) 711 33 03
Email: kierownik.s.psych.kwp@bk.policja.gov.pl

Pomorskie
Wydział Psychologów KWP w Gdańsku
Naczelnik Wydziału st. post. Iwona BORKOWSKA
Telefon (47) 741 55 98
Email: marta.wilinska@gd.policja.gov.pl

Śląskie
Wydział Psychologów KWP w Katowicach 
Naczelnik Wydziału mł. insp. Katarzyna BODZIOCH
Telefon (47) 851 17 40
Email: psycholodzy@ka.policja.gov.pl

Świętokrzyskie
Sekcja Psychologów KWP w Kielcach
Kierownik Sekcji podinsp. Anna PANASZ
Telefon (47) 802 16 06
Email: anna.panasz@ki.policja.gov.pl

Warmińsko-mazurskie
Sekcja Psychologów KWP w Olsztynie 
Kierownik Sekcji podinsp. Jacek DOLIŃSKI
Telefon (47) 731 44 10
Email: sekcja.psychologow@ol.policja.gov.pl

Wielkopolskie
Wydział Psychologów KWP w Poznaniu 
Naczelnik Wydziału mł. insp. Wojciech WARACZYŃSKI
Telefon (47) 771 27 78
Email: wojciech.waraczynski@po.policja.gov.pl

Zachodniopomorskie
Sekcja Psychologów KWP w Szczecinie 
Kierownik Sekcji podinsp. Edyta HASZCZAK
Telefon (47) 781 13 35
Email: edyta.haszczak@sc.policja.gov.pl

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Psychologów KSP 
Naczelnik Wydziału podinsp. Beata MAZUR
Telefon (47) 72 324 41
Email: psycholog@ksp.policja.gov.pl

Centralne Biuro Śledcze Policji
Zespół Wsparcia Psychologicznego CBŚP 
Koordynator Zespołu mł. insp. Magdalena ŻABOKLICKA-MADZIAR
Telefon (47) 72 574 66
Email: zwp.cbsp@policja.gov.pl