Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Psycholodzy w KWP/KSP i CBŚP

Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Komenda Stołeczna Policji
Centralne Biuro Śledcze Policji

 

 

Dolnośląskie 

Naczelnik/Kierownik/Koordynator nadkom. Tomasz KOZUBEK
Telefon (linia resortowa) 871 31 73
Telefon (linia miejska) 47 871 31 73
E-mail psycholog@wr.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

∗∗∗

Kujawsko-Pomorskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator podinsp. Beata WIECZOREK
Telefon (linia resortowa) 751 15 20
Telefon (linia miejska) 47 751 15 20
E-mail psycholog@bg.policja.gov.pl
Strona www

 

  ^ do góry

 ∗∗∗

Lubelskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator nadkom. Katarzyna STEC
Telefon (linia resortowa) 811 55 58
Telefon (linia miejska) 47 811 55 58
E-mail sekcjapsychologow@lu.policja.gov.pl
Strona www

 

^ do góry

 ∗∗∗

Lubuskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator Magdalena MIELCZAREK-SNOPEK
Telefon (linia resortowa) 791 20 07
Telefon (linia miejska) 47 791 20 07
E-mail psycholog@go.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Łódzkie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator mł. insp. Edyta KRAWCZYK-WŁODARCZYK
Telefon (linia resortowa) 841 13 51
Telefon (linia miejska) 47 841 13 51
E-mail psycholog@ld.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Małopolskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator podinsp. Bożena ULMAN
Telefon (linia resortowa) 835 40 86
Telefon (linia miejska) 47 835 40 86
E-mail sekretariat.psycholog@malopolska.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Mazowieckie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator podinsp. Agnieszka BAREJA
Telefon (linia resortowa) 701 36 32
Telefon (linia miejska) 47 701 36 32
E-mail psycholodzy.kwp@ra.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Opolskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator podinsp. Liliana GOLOB 
Telefon (linia resortowa) 861 20 09
Telefon (linia miejska) 47 861 20 09
E-mail psycholog@op.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Podkarpackie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator podinsp. Iwona ADAMCZYK
Telefon (linia resortowa) 821 26 60
Telefon (linia miejska) 47 821 26 60
E-mail psycholog@rz.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Podlaskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator mł. asp. Łukasz MONICZEWSKI
Telefon (linia resortowa) 711 33 03
Telefon (linia miejska) 47 711 33 03
E-mail kierownik.s.psych.kwp@bk.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Pomorskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator Iwona BORKOWSKA
Telefon (linia resortowa) 741 55 98
Telefon (linia miejska) 47 741 55 98
E-mail psycholog-kwp@pomorska.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Śląskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator mł. insp. Katarzyna BODZIOCH
Telefon (linia resortowa) 851 17 40
Telefon (linia miejska) 47 851 17 40
E-mail psycholodzy@ka.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Świętokrzyskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator podinsp. Anna PANASZ
Telefon (linia resortowa) 802 16 06
Telefon (linia miejska) 47 802 16 06
E-mail anna.panasz@ki.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Warmińsko-mazurskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator podinsp. Jacek DOLIŃSKI
Telefon (linia resortowa) 731 44 10
Telefon (linia miejska) 47 731 44 10
E-mail sekcja.psychologow@ol.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Wielkopolskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator mł. insp. Wojciech WARACZYŃSKI
Telefon (linia resortowa) 771 27 78
Telefon (linia miejska) 47 771 27 48
E-mail wojciech.waraczynski@po.policja.gov.pl
Strona www  
  ^ do góry

 ∗∗∗

Zachodniopomorskie

Naczelnik/Kierownik/Koordynator podinsp. Edyta HASZCZAK
Telefon (linia resortowa) 781 13 35
Telefon (linia miejska) 47 781 13 35
E-mail edyta.haszczak@sc.policja.gov.pl
Strona www

 

  ^ do góry

 ∗∗∗

Komenda Stołeczna Policji

Naczelnik/Kierownik/Koordynator nadkom. Beata MAZUR
Telefon (linia resortowa) 72 324 41
Telefon (linia miejska) 47 72 324 41
E-mail psycholog@ksp.policja.gov.pl
Strona www

 

  ^ do góry

***

Centralne Biuro Śledcze Policji

Naczelnik/Kierownik/Koordynator podinsp. Magdalena ŻABOKLICKA-MADZIAR
Telefon (linia resortowa) 72 574 66
Telefon (linia miejska) 47 72 574 66
E-mail

zwp.cbsp@policja.gov.pl

Strona www  
  ^ do góry
powrót
drukuj