Aktualności

 • Jednolity tekst ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji

  Data publikacji: 29.06.2015  prawo

  W Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 • Nowy wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego

  Data publikacji: 29.06.2015  prawo

  1 lipca 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym.

 • Reforma procesu karnego – przeszkolono już prawie 33 tys. policjantów

  Data publikacji: 26.06.2015  MSW

  W związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi do Kodeksu postępowania karnego, Policja od 1 lipca będzie miała większe uprawnienia do samodzielnego wykonywania czynności procesowych w powierzonych jej śledztwach. Policjanci będą również wykonywali czynności zlecone przez prokuratora na etapie postępowania sądowego. W zakresie zmian w kpk przeszkolono już prawie 33 tys. policjantów.

 • Pamięci generała

  Data publikacji: 26.06.2015  Pruchnik

  Komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Zdzisław Stopczyk w imieniu Komendanta Głównego Policji złożył wieniec na grobie gen. Marka Papały. W 17. rocznicę śmierci byłego Komendanta Głównego Policji hołd generałowi oddali policjanci, rodzina, władze samorządowe i uczniowie z miejscowej szkoły.

 • Nagrody i gratulacje dla najlepszej drużyny służby kryminalnej

  Data publikacji: 26.06.2015  

  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Dariusz Działo wspólnie z zastępcami oraz kadrą kierowniczą pogratulował i nagrodził upominkami najlepszą drużynę służby kryminalnej.