Aktualności

 • Przygotowania obronne w Żaganiu

  Data publikacji: 02.06.2015  Żagań

  W dniach 27-29 maja br. w Żaganiu przedstawiciele komórek kadrowych jednostek organizacyjnych Policji oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przygotowań obronnych Policji.

 • Ocalony od zapomnienia

  Data publikacji: 02.06.2015  Piła

  Pomnik w kształcie gwiazdy Dawida, upamiętniający XVII-wieczny cmentarz żydowski odsłonięto w Pile. Monument, który stanął na terenie szkoły Policji zaprojektował prof. Janusz Marciniak z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 • Walka z cyberprzestępczością

  Data publikacji: 02.06.2015  prawo

  1 czerwca weszła w życie Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. i protokół dodatkowy dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych.

 • Konwencja o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

  Data publikacji: 02.06.2015  prawo

  1 czerwca 2015 r. weszła w życie ratyfikowana przez Polskę Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzona w Lanzarote dnia 25 października 2007 r. Dotychczas dokument ratyfikowało 36 krajów, w tym 21 państw Unii Europejskiej.

 • Zdolność fizyczna i psychiczna policjantów

  Data publikacji: 02.06.2015  prawo

  9 czerwca 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji.