Konwencja o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

Data publikacji: 02.06.2015

1 czerwca 2015 r. weszła w życie ratyfikowana przez Polskę Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzona w Lanzarote dnia 25 października 2007 r. Dotychczas dokument ratyfikowało 36 krajów, w tym 21 państw Unii Europejskiej.

Od 2008 r. rzecznik praw dziecka zabiegał o ratyfikację tego ważnego międzynarodowego dokumentu, chroniącego prawa najmłodszych oraz zgłaszał konkretne postulaty zmian prawnych, celem dostosowania polskich przepisów do wymogów konwencji. Dotyczyły one między innymi zmiany trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia, które od czasu wprowadzenia nowelizacji jest ścigane z urzędu, wydłużenia okresu przedawnienia przestępstw o charakterze seksualnym oraz zagwarantowania ochrony małoletnim pokrzywdzonym i świadkom w postępowaniach karnych.

Pliki do pobrania