Aktualności

 • Pamiętamy!

  Data publikacji: 10.02.2015  

  Pięć lat temu zginął tragicznie podkom. Andrzej Struj. Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński i Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki zapalili znicze pod tablicą pamiątkową przy Forcie Wola w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli także Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV insp. Krzysztof Krzyżanowski, naczelnik Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP mł. insp. Bogdan Krzyszczak oraz przyjaciele zmarłego.

 • gen. insp. Marek Działoszyński - podsumowanie pracy na stanowisku Komendanta Głównego Policji

  Data publikacji: 10.02.2015  KGP

  Marek Działoszyński do służby w Policji wstąpił w 1985 roku. Pracował w różnych jednostkach, przechodząc wiele szczebli kariery zawodowej. Rozpoczął służbę od pracy patrolowej w Międzyrzeczu. Był komendantem komisariatu w rodzinnej Skwierzynie, dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych i komendantem wojewódzkim Policji w Łodzi.

 • O równych szansach w Policji

  Data publikacji: 09.02.2015  KGP

  7 lutego w KGP odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu ds. Strategii Równych Szans w Policji, którego zadaniem jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie równych szans i równego traktowania w formacji, a także przygotowywanie rekomendacji w tym zakresie.

 • Zmiany kadrowe w KGP

  Data publikacji: 09.02.2015  

  Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński złożył raport odejścia ze służby. Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska przyjęła rezygnację.

 • Biuro oficera łącznikowego polskiej Policji w Wielkiej Brytanii wznowiło działalność

  Data publikacji: 09.02.2015  KGP

  Od 9 lutego br. biuro oficera łącznikowego polskiej Policji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wznowiło funkcjonowanie. Służbę oficera łącznikowego w tym kraju pełni mł. insp. Monika Sokołowska, która jest obecnie, obok podinsp. Kingi Badeńskiej, drugą kobietą – oficerem łącznikowym, pełniącą służbę za granicą.