O równych szansach w Policji

Data publikacji: 09.02.2015

7 lutego w KGP odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu ds. Strategii Równych Szans w Policji, którego zadaniem jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań w zakresie równych szans i równego traktowania w formacji, a także przygotowywanie rekomendacji w tym zakresie.

Obradami kierowała przewodnicząca zespołu, insp. Kornela Oblińska, zastępca dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Liderzy grup omówili aktualny stan prac poszczególnych zespołów zadaniowych.

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się m.in. z analizą aktów prawnych wydanych w latach 1998-2006 pod kątem istnienia regulacji dyskryminujących osoby ze względu na płeć. Omówiono również środowiskowe narzędzia edukacyjne dotyczące płci w krajowych formacjach mundurowych oraz dobre praktyki stosowane w Policji w zakresie inicjatyw dotyczących wyrównywania szans oraz równego traktowania.

Zaprezentowano efekty współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie oraz efekty podjętych działań na płaszczyźnie międzynarodowej (m.in. udział w seminariach internetowych CEPOL Webinar). Dyskutowano też na temat ścieżek karier zawodowych oraz dotychczasowych przedsięwzięć informacyjnych w zakresie równych szans i równego traktowania.

Na potrzeby prac zespołu funkcjonuje adres e-mail: kontakt@policja.gov.pl, na który można przesyłać uwagi, sugestie i propozycje działań.

Czytaj także: I posiedzenie Zespołu ds. Strategii Równych Szans w Policji
 

fot. Grzegorz Kufel