Aktualności

 • Zapraszamy na Turniej Policji Konnej

  Data publikacji: 29.05.2014   Śląskie

  7 czerwca 2014 roku w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym "Pegaz" przy ulicy Mstowskiej 46 w Częstochowie odbędzie się IV Międzynarodowy Turniej Policji Konnej. Zawody rozpoczną się o godzinie 13.00. W Turnieju przewidziany jest udział 30 zawodników z Polski oraz Czech, Niemiec i Węgier.

 • Antyterroryści odbijali zakładników ze Spodka

  Data publikacji: 29.05.2014   Śląskie

  Zakończyły się trzydniowe ćwiczenia oddziałów specjalnych, które zorganizowali śląscy antyterroryści. Uczestniczyli w nich również funkcjonariusze z innych garnizonów i służb. Najbardziej widowiskowym punktem szkolenia był desant policyjnych komandosów ze śmigłowca na dach katowickiego Spodka.

 • Nowe akty prawne podpisane przez Komendanta Głównego Policji (maj)

  Data publikacji: 29.05.2014  KGP

  Poniżej prezentujemy decyzje i wytyczne Komendanta Głównego Policji, które zostały zamieszczone w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji.

 • Etyka - ankieta dla członków korpusu służby cywilnej

  Data publikacji: 28.05.2014  DSC

  Po kilku latach funkcjonowania przepisów zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M. P. Nr 93, poz. 953) wskazane jest dokonanie oceny ww. dokumentu, co ma służyć udoskonaleniu ram jego działania.

 • Nie ma zbrodni doskonałych

  Data publikacji: 28.05.2014  WSPol

  Prawidłowo zabezpieczony na miejscu zbrodni ślad biologiczny pozwala wyjaśnić nawet najbardziej zawikłaną sprawę, a najnowsze metody badawcze sprawiają, że popełnienie tzw. zbrodni doskonałej jest niemożliwe - uważają policyjni eksperci, którzy spotkali się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na trzydniowym szkoleniu.