Aktualności

 • Przygotowanie do ćwiczeń sztabowych

  Data publikacji: 06.05.2014  SP w Słupsku

  W słupskiej szkole Policji rozpoczęło się wczoraj spotkanie zespołu ekspertów, którzy opracują program ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem „Obronność 15”. Udział w spotkaniu biorą między innymi przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP, komend wojewódzkich, szkół Policji i Ministerstwa Obrony Narodowej.

 • Zmiany kadrowe w Gorzowie Wlkp.

  Data publikacji: 05.05.2014   Lubuskie

  Insp. Sebastian Banaszak rozpoczął dziś (5 maja br.) pełnienie obowiązków I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Dotychczasowy Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze po ponad dziesięciu latach wraca do północnej stolicy województwa, tym razem aby wspólnie kierować lubuskim garnizonem Policji.

 • O metodach przesłuchiwania małoletnich

  Data publikacji: 05.05.2014  

  Polecamy artykuł Moniki Horny „Sztuka (prze)słuchania dziecka”, który ukazał się w najnowszym numerze kwartalnika „Na wokandzie”.

 • Nowe wzory kart wpisu i zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen

  Data publikacji: 05.05.2014  

  1 maja 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania.

 • Szkolenie dla komórek kadrowych

  Data publikacji: 05.05.2014  KGP

  W dniach 28-30 kwietnia 2014 r. w Polańczyku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich Gabinetu KGP dla przedstawicieli komórek kadrowych z wszystkich komend wojewódzkich i szkół Policji. Jego celem była wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu realizacji zadań obronnych w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa.