Aktualności

 • Skarga na zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

  Data publikacji: 24.03.2014  RPO

  Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się funkcjonariusz Policji ze skargą dotyczącą zasad naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, o których mowa w ustawie o Policji. Obowiązujące przepisy wywołały wątpliwości RPO z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją, dlatego zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych o zbadanie problemu i podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

 • Studia a nagroda jubileuszowa

  Data publikacji: 24.03.2014  Komunik@tor 12/2014

  Policyjne przepisy zawierają przynajmniej kilka regulacji dających możliwość zaliczania różnych okresów jako służby. Przypadek taki dotyczy również zaliczania okresu studiów w szkole wyższej do okresu służby w kontekście nagrody jubileuszowej.

 • Policyjne rozgrywki „KONWÓJ-CUP 2014”

  Data publikacji: 21.03.2014  Grodzisk Wlkp.

  W dniach 22-23 marca br. w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się Mistrzostwa Polski Wydziałów Konwojowych Policji w Piłce Nożnej Halowej „KONWÓJ – CUP 2014”. Komendant Główny Policji objął to wydarzenie patronatem honorowym.

 • O współpracy z prokuratorami

  Data publikacji: 21.03.2014  Warszawa

  20 marca 2014 r. w Warszawie Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wziął udział w naradzie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z prokuratorami apelacyjnymi z całego kraju. W trakcie spotkania poruszono temat usprawnienia współpracy między prokuratorami rejonowymi i okręgowymi, a jednostkami Policji.

 • 141 nowych inwestycji w programie standaryzacji Policji

  Data publikacji: 21.03.2014  PAP

  21 marca br. wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński poinformował, że działający w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów Policji zaakceptował kolejnych 141 inwestycji w całym kraju. Łączny koszt planowanych jeszcze inwestycji w ramach obecnego programu to ok. 700 mln zł.