Aktualności

 • Ogłoszono jednolity tekst ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

  Data publikacji: 26.03.2014  Dziennik Ustaw

  W Dzienniku Ustaw z 25 marca 2014 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • Nowe przepisy dotyczące pozbawiania broni palnej cech użytkowych

  Data publikacji: 26.03.2014  Dziennik Ustaw

  26 marca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych.

 • Spotkanie Komendanta Głównego Policji z absolwentami Akademii FBI

  Data publikacji: 25.03.2014  KGP

  Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński spotkał się z absolwentami Akademii FBI w Quantico (USA). Kurs na tej prestiżowej uczelni ukończyło kilkunastu polskich policjantów. W spotkaniu uczestniczyła Oficer Łącznikowy FBI w Polsce Monika Wasiewicz.

 • Umorzenie dochodzenia bez podania uzasadnienia jest zgodne z konstytucją

  Data publikacji: 25.03.2014  Trybunał Konstytucyjny

  25 marca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis kodeksu postępowania karnego, który pozwala umorzyć dochodzenie bez podawania uzasadnienia, jest zgodny z konstytucją.

 • Zakończył się II Łódzki Kongres Kobiet

  Data publikacji: 25.03.2014  Łódź

  O możliwości wprowadzenia w służbach mundurowych rozwiązań wrażliwych na płeć i o równych szansach i możliwościach kobiet i mężczyzn w formacjach siłowych rozmawiano podczas II Łódzkiego Kongresu Kobiet. Spotkanie było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale i zacieśnienia współpracy między przedstawicielkami szczególnych służb.