Nowe przepisy dotyczące pozbawiania broni palnej cech użytkowych

Data publikacji: 26.03.2014

26 marca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych.

W myśl nowych przepisów jednostką upoważnioną do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, typu i modelu i nanoszenia na niej stosownych oznaczeń jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP).

Zobacz treść rozporządzenia.