Zakończył się II Łódzki Kongres Kobiet

Data publikacji: 25.03.2014

O możliwości wprowadzenia w służbach mundurowych rozwiązań wrażliwych na płeć i o równych szansach i możliwościach kobiet i mężczyzn w formacjach siłowych rozmawiano podczas II Łódzkiego Kongresu Kobiet. Spotkanie było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale i zacieśnienia współpracy między przedstawicielkami szczególnych służb.

W dniach 22 - 23 marca br. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi odbył się II Łódzki Kongres Kobiet. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się panel "Kobiety w mundurach". Wzięły w nim udział przedstawicielki Policji, Straży Granicznej, Wojska, Straży Pożarnej, Izby Celnej i Straży Miejskiej w Łodzi. Uczestniczki spotkania wysłuchały wykładu dr Kai Zapędowskiej-Kling z Ośrodka Naukowo-Badawczego Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego na temat równego traktowania oraz dyskryminacji, a także wniosków z analizy Raportu z badań na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych podległych MSW lub przez niego nadzorowanych. Panel był również okazją do dyskusji na temat możliwości wprowadzenia w służbach rozwiązań wrażliwych na płeć, głównie w okresie ciąży oraz dla rodziców małych dzieci, jak np.: pracy na część etatu, elastycznych godzin pracy, świadczenia w części pracy z domu.

Kongres okazał się doskonałą okazją do nawiązania współpracy między przedstawicielkami poszczególnych służb. Uczestniczki planują jej zacieśnienie poprzez utworzenie wspólnej platformy wymiany informacji i współpracy.