Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat nr 7/2009 cz. 1

  Zamieszczony 18.05.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 14.05.2009 r. zwolnił z pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Rafała Batkowskiego - I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 6/2009 cz. 3

  Zamieszczony 19.03.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 17 marca 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Rafałowi BATKOWSKIEMU - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 6/2009 cz. 2

  Zamieszczony 19.03.2009

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 16 marca 2009 roku odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu i z dniem 17 marca 2009 roku powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Igora PARFIENIUKA

 • Komunikat nr 6/2009 cz. 1

  Zamieszczony 19.03.2009

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 16 marca 2009 roku odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku insp. Romana POPOWA

 • Komunikat nr 5/2009

  Zamieszczony 19.03.2009

  Komendant Główny Policji na okres od 7 marca 2009 roku do 6 września 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Janowi ZAJĄCOWI - naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 • Komunikat nr 4/2009 cz. 2

  Zamieszczony 19.03.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 9 marca 2009 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP nadkom. Rafałowi KOZŁOWSKIEMU - zastępcy dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP

 • Komunikat nr 4/2009 cz. 1

  Zamieszczony 19.03.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 3 marca 2009 roku zwolnił z zajmowanego stanowiska insp. Jacka ZALEWSKIEGO - dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP

 • Komunikat nr 3/2009 cz. 2

  Zamieszczony 27.02.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 02.03.2009 powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. insp. Rafałowi Korczakowi - naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

 • Komunikat nr 3/2009 cz. 1

  Zamieszczony 27.02.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 27.02.2009 zwolnił ze służby w Policji nadinsp. Henryka Tusińskiego - Zastępcę Komendanta Głównego Policji

 • Komunikat nr 2/2009

  Zamieszczony 16.02.2009

  Komendant Główny Policji z dniem 15.02.2009 zwolnił ze służby w Policji insp. Zdzisława Janukowicza - zastępcę dyrektora Biura Kontroli KGP

Wybierz Strony