Nominacje generalskie

Data publikacji: 23.07.2015

23 lipca 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył nominacje generalskie sześciorgu oficerom Policji. Wśród nich jest komendant wojewódzka opolskiej Policji Irena Doroszkiewicz, która została pierwszą w historii polskiej Policji kobietą generałem.

Prezydent RP Bronisław Komorowski mianował na stopnie generalskie funkcjonariuszy Policji:

na stopień generalnego inspektora Policji:

  1. nadinspektora Krzysztofa GAJEWSKIEGO

na stopień nadinspektora Policji:

  1. inspektora Michała DOMARADZKIEGO
  2. inspektora Irenę DOROSZKIEWICZ
  3. inspektora Cezarego POPŁAWSKIEGO
  4. inspektora Jarosława SAWICKIEGO
  5. inspektora Krzysztofa ZGŁOBICKIEGO.

- Awans generalski to kolejne wyzwanie na etapie życia, w którym będzie coraz więcej odpowiedzialności za innych - mówił prezydent podczas uroczystości. Powiedział, że awans generalski ma zachęcać do pomnożenia wysiłku na rzecz lepszej służby na rzecz Polski. Zachęcał także, by awans traktować jako kolejne wyzwanie na etapie życia, w którym będzie coraz więcej odpowiedzialności za innych. - Bo przecież z odpowiedzialnością, ze zdolnością do dźwigania odpowiedzialności wiąże się awans generalski - powiedział prezydent.

Nominowanym życzył, aby "z poczuciem tej odpowiedzialności kontynuowali swoją piękną, ważną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, kraju, czynienia naszego kraju krajem lepszym". Prezydent Komorowski życzył także osobistej satysfakcji i przekonania, że "każdy z nas tak naprawdę, tak na końcu, zawsze kieruje się myślą, że to jest wszytko dla Polski".

- Serdecznie dziękuję panie prezydencie za ten zaszczyt, który nas spotkał. Traktujemy to również jako wielkie wyzwanie na dalszą służbę. Traktujemy to jako podziękowanie dla naszej formacji, w której służą szczególnie ludzie, którzy codziennie swoim zaangażowaniem i determinacją wypełniają codzienną trudną służbę - powiedział komendant główny Krzysztof Gajewski, awansowany na stopień generalnego inspektora.

***

gen. insp. Krzysztof Gajewski – Komendant Główny Policji

Służy w Policji od ponad 30 lat. Od 1991 r. na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla – naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Gdańsk-Południe, następnie wyższego szczebla – zastępcy i komendanta rejonowego Policji Gdańsk-Południe, KMP w Gdańsku, KWP w Bydgoszczy, KWP w Gdańsku i I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, odpowiedzialnego za pion służby prewencyjnej. Od 12 lutego br. pełni służbę na stanowisku Komendanta Głównego Policji.

Podczas obchodów 25-lecia „Solidarności”, Krzysztof Gajewski był odpowiedzialny za zabezpieczenie wizyty z udziałem przywódców państw. W trakcie przygotowań do Mistrzostw w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, odpowiadał za przygotowania do tego turnieju przez policjantów z Gdańska (jako Komendant Wojewódzki Policji), a później w całym kraju z ramienia KGP (jako I Zastępca Komendanta Głównego Policji). Odpowiadał także za zabezpieczenie takich imprez, jak: Konferencja Klimatyczna ONZ w Warszawie, czy Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 r. Był inicjatorem wielu programów prewencyjnych, m.in. „Bezpieczna Szkoła”, „Poznaj swojego dzielnicowego”, „Pomoc ofiarom przestępstw”, „Wspólnie przeciw patologiom”.

Poza licznymi odznaczeniami państwowymi, był wielokrotnie wyróżniany policyjnymi odznakami resortowymi, w tym złotą odznaką Zasłużony Policjant.

Krzysztof Gajewski ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych i Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie oraz liczne kursy i szkolenia, w tym m.in. kurs prawa w Wyższej Szkole Policji we Francji.

 

nadinsp. Irena Doroszkiewicz – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu

Służbę w Policji rozpoczęła 25 lat temu w komisariacie II Policji w Białymstoku. Przeszła przez ówczesny Referat Kadr i Szkolenia KRP w Białymstoku i Zespół Prezydialny tejże komendy.

Od 1999 roku pełniła funkcje zastępcy naczelnika Wydziału Prezydialnego, Kadr i Szkolenia KMP w Białymstoku, by pod koniec tego samego roku awansować na naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia tejże jednostki.

W październiku 2001 roku Irena Doroszkiewicz służbę rozpoczęła w Inspektoracie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W kwietniu 2005 roku przeszła do Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów, a kilka miesięcy później została zastępcą naczelnika tego wydziału.

W lutym 2006 roku zostaje mianowana na stanowisko naczelnika Inspektoratu KWP w Białymstoku, który kilka miesięcy później zmienia nazwę na Wydział Kontroli. Na stanowisku tym pozostaje kilka lat. Jej pracę i zaangażowanie w służbę doceniają nie tylko podwładni, ale też przełożeni. Już wtedy mówi się o niej, że to wymagająca i konkretna osoba.

12 stycznia 2011 roku, ówczesny komendant podlaskiej Policji, powołał ją na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku (wcześniej, przez 3 miesiące ma powierzone obowiązki na tym stanowisku).

W lipcu 2013 Komendant Główny Policji powierza Irenie Doroszkiewicz obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, a 18 grudnia tego samego roku mianuje ją na stanowisko komendanta wojewódzkiego tejże jednostki.

Komendant otrzymała: Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę i Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant.

Irena Doroszkiewicz ukończyła studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Warszawie.

 

nadinsp. Cezary Popławski – Zastępca Komendanta Głównego Policji

W Policji służy ponad 27 lat. Od 1993 roku pełnił służbę na stanowiskach kierowniczych, początkowo zastępcy komendanta komisariatu w Muszynie, zastępcy komendanta komisariatu w Krynicy, komendanta komisariatu w Muszynie, następnie naczelnika w komendzie rejonowej w Nowym Sączu, naczelnika w komendzie powiatowej w Zgierzu, naczelnika Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu, Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Zaangażowany w realizację wielu przedsięwzięć w ramach Programu Razem bezpieczniej, w tym: Bezpieczne wakacje, Bezpieczna szkoła, Przemoc w rodzinie.

Za zasługi został uhonorowany: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

 

nadinsp. Michał Domaradzki –  Komendant Stołeczny Policji

Ma ponad 22-letni staż służby w Policji. Od 2000 roku pełni służbę na stanowiskach kierowniczych, początkowo w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej (naczelnik, I zastępca komendanta, komendant), następnie Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Komendant Miejski Policji w Kielcach, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, Komendant Stołeczny Policji.

Pod jego kierownictwem  realizowane były liczne programy i kampanie społeczne, w tym m.in. „Profilaktyka a Ty”, „Pozory mylą – dowód nie”, „Stop przemocy w szkołach”.

Wielokrotnie nagradzany, otrzymał: Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę oraz Srebrną i Złotą Odznakę Zasłużony Policjant.

Komendant Michał Domaradzki ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

 

nadinsp. Jarosław Sawicki – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

Komendant ma ponad 28-letni staż służby w Policji. Od 1993 roku pełnił służbę na stanowiskach kierowniczych, początkowo na stanowisku kierownika sekcji w komisariacie Komendy Rejonowej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, następnie na stanowisku komendanta komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Pełnił funkcję zastępcy, a później Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Odpowiadał za zabezpieczanie wielu imprez odbywających się w regionie, w tym m.in. Przystanku Woodstock w 2012 roku.

Nadzorował wiele programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w województwach lubuskim i zachodniopomorskim, m.in. „Aktywny i bezpieczny senior”, „Bezpieczna droga do szkoły”.

Za zasługi uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant, a przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego - Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

 

nadinsp. Krzysztof Zgłobicki - Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

Doświadczony komendant z ponad 35-letnim stażem służby. Od 1988 roku pełnił służbę na stanowiskach kierowniczych, w tym m.in. na stanowisku naczelnika Komendy Rejonowej Policji Gdańsk-Południe, Zastępcy Komendanta Miejskiego w Gdańsku, a następnie I zastępcy komendanta miejskiego w Gdańsku, komendanta miejskiego w Słupsku, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Zaangażowany w wiele kampanii prowadzonych w ramach programu Razem bezpieczniej, w tym m.in. „Bądź widoczny na drodze”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Przeciw przemocy”, „Bezpieczeństwo w sieci”.

Komendant został uhonorowany: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim i studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, a także Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie. 

 

fot. Andrzej Mitura

Czytaj także: