Co wiesz o zbrodni katyńskiej?

Data publikacji: 02.09.2014

Wiążąc się zawodowo z Policją nie wolno jest nam zapominać o historii naszych poprzedników, którzy wypełnili rotę przysięgi do końca. Doświadczając losu życia i śmierci w okresie II wojny światowej ginęli z rąk sowieckich oprawców.

Wrzesień jest szczególnym miesiącem, który co roku przywołuje refleksje na temat dramatycznej historii narodu polskiego, którego elitę tworzyli między innymi policjanci okresu międzywojennego. Jednym ze sposobów oddania hołdu poległym w tragicznych okolicznościach naszych poprzedników może być przybliżenie wiedzy o zbrodni katyńskiej. Oddanie hołdu poległym kolegom to nie tylko uroczystości rocznicowe. Poznawanie takich faktów historycznych jak pakt Ribbentrop -  Mołotow, agresja ZSRR na Polskę, czym było NKWD i związane z nim zbrodnie na bezbronnych ludziach, jest formą dawania świadectwa dojrzałości współczesnego rozumienia tej tragicznej historii.

Niezastąpione w tym zakresie jest między innymi Muzeum Katyńskie – Oddział Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Muzeum Katyńskie to pierwsza w świecie placówka martyrologiczno – muzealno – badawcza dokumentująca zbrodnię katyńską popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i więzieniach. Stanowi także - jak się wydaje - jedyną ekspozycję o charakterze militaris  w skali globalnej, będącą swoistym dowodem zbrodni i upamiętniającą martyrologię oficerów rodzimej armii. Misja muzeum określona jest przez zapisy w oficjalnym dokumencie, jakim jest statut Muzeum WP - macierzystej instytucji “Muzeum Katyńskiego”. Celem Muzeum jest zachowanie gromadzonych zabytków kultury narodowej, związanych z dziejami oręża polskiego, należyte ich utrzymanie oraz udostępnienie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, tak aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy o polskiej historii wojskowej.

Muzeum Katyńskie to muzeum wyjątkowe. Jego zadaniem jest przedstawienie Zbrodni Katyńskiej za pomocą “specyficznych” zabytków rzeczowych – muzealiów - relikwii wydobytych z dołów śmierci – w Katyniu, Charkowie i Miednoje i licznych dokumentów – w ekspozycji stałej Muzeum. Jako jedyne wśród muzeów krajowych, poprzez wystawę stałą w pracy oświatowej, stara się realizować program dopełniający edukację historyczną społeczeństwa, w tym szczególnie młodego pokolenia i kształtować postawy patriotyczne – obrazując wszelkie aspekty dotyczące losów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.

Źródło: http://www.muzeumkatynskie.pl

Sylwetki ofiar zbrodni katyńskiej w wirtualnej księdze odnajdziesz tutaj: http://sylwetki.muzeumkatynskie.pl

Czytaj także:

Co wiesz o Auschwitz?

Co wiesz o Majdanku?

Co wiesz o Treblince?

Informacja stanowi część planowanego projektu pn. Horyzontalna Edukacja Retrospektywna w Policji (HERP)

Więcej informacji o projekcie HERP:

mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz

Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka

krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl