Co wiesz o Majdanku?

Data publikacji: 22.08.2014

W Komendzie Głównej Policji trwają prace nad projektem Horyzontalna Edukacja Retrospektywna w Policji (HERP), który ma na celu skłonić do zawodowej refleksji poprzez wizyty i edukację w byłych nazistowskich obozach koncentracyjnych i zagłady.

Wakacje to czas, który często spędzamy na odwiedzaniu różnych miejsc na mapie Polski. Wiele z nich ma za sobą tragiczną historię ludobójstwa. Będąc w okolicach Lublina warto jest odwiedzić Państwowe Muzeum na Majdanku  jako jednego z obrazujących rozmiar nazistowskiej machiny śmierci.

„Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, nazywany potocznie Majdankiem, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera. Wizytując Lublin w lipcu 1941 roku, powierzył on dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilowi Globocnikowi zadanie zbudowania obozu „dla 25-50 tys. więźniów, którzy byliby wykorzystywani w warsztatach oraz na budowach SS i policji”. Obóz miał stanowić rezerwuar darmowej siły roboczej dla realizacji planów budowy imperium germańskiego na wschodzie. Od pierwszych chwil pobytu w obozie więźniom nieodłącznie towarzyszyły głód, strach, katorżnicza praca i choroby. Umierali w następstwie tragicznych warunków bytowych, ginęli w egzekucjach, mordowano ich w komorach gazowych. Spośród prawdopodobnie 150 tys. więźniów, którzy przeszli przez Majdanek – według najnowszych ustaleń – życie straciło blisko 80 tysięcy osób, w tym około 60 tysięcy Żydów. Dla zatarcia śladów zbrodni zwłoki pomordowanych i zmarłych palono na stosach spaleniskowych i w krematorium”.

Źródło: www.majdanek.eu


Więcej informacji o projekcie HERP:
mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz
Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka
krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl