Kilka wskazówek dotyczących badania

  • Charakterystyka wylosowanych do badania osób została przesłana pocztą resortową do wylosowanych jednostek.
  • Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane informacje na żadnym etapie ich opracowywania nie będą wiązane z respondentem.
  • Informacja z określonymi kryteriami doboru osób do badania dotyczy wyłącznie jednostki do której skierowano niniejsze pismo – nie należy dobierać respondentów z jednostek podległych, ponieważ otrzymały one odrębne zaproszenia do badania.
  • W przypadku pojawienia się komunikatu o problemach związanych z niezaufanym połączeniem lub brakiem certyfikatu, należy zaakceptować połączenie (dodać wyjątek) i kontynuować przeglądanie witryny. Jest to związane z ustawieniami internetowymi każdego komputera.