Psycholodzy w KGP

Wydział Psychologów Policyjnych
Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Komendy Głównej Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
Numer telefonu sekretariatu: (47) 72 125 04 (pokój C 302)
fax: (47) 72 141 41
e-mail: biurokadr.wpp@policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych
Izabela Solarska
pokój C 303
telefon: (47) 72 134 63


Zespół Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji

Koordynator: Krzysztof Skarzyński
pokój C 301
telefon: (47) 72 125 68
e-mail: krzysztof.skarzynski@policja.gov.pl

Flavio Anusz
pokój C 304
telefon (47) 72 120 04
e-mail: flavio.anusz@policja.gov.pl

Zespół Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Radca młodszy inspektor Anna Modrzejewska
pokój C 309
telefon (47) 72 145 75
e-mail: anna.modrzejewska@policja.gov.pl

Agnieszka Kazanecka
pokój C 309
telefon (47) 72 152 69
e-mail: agnieszka.kazanecka@policja.gov.pl

Mariola Jurczyk-Makara
pokój C 311
telefon (47) 72 122 89
e-mail: mariola.jurczyk-makara@policja.gov.pl

Konrad Lewandowski
pokój C 311
telefon (47) 72 120 53
e-mail: konrad.lewandowski@policja.gov.pl


Jednoosobowe Stanowisko ds. Psychologii Policyjnej Stosowanej

Radca młodszy inspektor Piotr Januszczyk
pokój C 304
telefon (47) 72 131 67
e-mail piotr.januszczyk@policja.gov.pl