Psycholodzy w KGP

Wydział Psychologów Policyjnych
Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Komendy Głównej Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
Numer telefonu sekretariatu: (47) 72 125 04 (pokój C 302)
fax: (47) 72 141 41
e-mail: biurokadr.wpp@policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych
mł. insp. Anna Modrzejewska
pokój C 302a
telefon: (47) 72 145 75


Zespół Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji

Koordynator: Krzysztof Skarzyński
pokój C 301 
telefon: (47) 72 125 68
e-mail: krzysztof.skarzynski@policja.gov.pl

Zespół Psychologii Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

Agnieszka Kazanecka
pokój C 309
telefon (47) 72 152 69
e-mail: agnieszka.kazanecka@policja.gov.pl

Mariola Jurczyk-Makara
pokój C 311
telefon (47) 72 122 89
e-mail: mariola.jurczyk-makara@policja.gov.pl


Jednoosobowe Stanowisko ds. Psychologii Policyjnej Stosowanej

Radca mł. insp. Piotr Januszczyk
pokój C 304
telefon (47) 72 131 67
e-mail piotr.januszczyk@policja.gov.pl