Psycholodzy w KWP/KSP, CBŚP, CLKP, CBZC

Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie

Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie

Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Komenda Stołeczna Policji
Centralne Biuro Śledcze Policji
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Dolnośląskie
Sekcja Psychologów KWP we Wrocławiu 
Kierownik Sekcji podinsp. Tomasz KOZUBEK
Telefon (47) 871 31 73
Email: psycholog@wr.policja.gov.pl

Kujawsko-Pomorskie
Sekcja Psychologów KWP w Bydgoszczy 
Kierownik Sekcji podinsp. Beata WIECZOREK
Telefon (47) 751 15 20
Email: psycholog@bg.policja.gov.pl

Lubelskie
Sekcja Psychologów KWP w Lublinie 
Kierownik Sekcji podinsp. Katarzyna STEC
Telefon (47) 811 55 32
Email: sekcjapsychologow@lu.policja.gov.pl

Lubuskie
Zespół Psychologów KWP w Gorzowie Wlkp. 
Koordynator Zespołu Aneta PAWLACZYK
Telefon (47) 791 12 42
Email: psycholog@go.policja.gov.pl

Łódzkie
Wydział Psychologów KWP w Łodzi 
Naczelnik Wydziału mł. insp. Edyta KRAWCZYK-WŁODARCZYK
Telefon (47) 841 13 51
Email: psycholog@ld.policja.gov.pl

Małopolskie
Sekcja Psychologów KWP w Krakowie 
Kierownik Sekcji podinsp. Bożena ULMAN
Telefon (47) 835 40 86
Email: sekretariat.psycholog@malopolska.policja.gov.pl

Mazowieckie
Sekcja Psychologów KWP zs. w Radomiu
Kierownika Sekcji mł. asp. Dominika GRUSZKA
Telefon (47) 701 36 32
Email: psycholodzy.kwp@ra.policja.gov.pl

Opolskie
Sekcja Psychologów KWP w Opolu 
Kierownik Sekcji sierż. szt. Agnieszka STAWIŃSKA-GROMEK
Telefon (47) 861 20 09
Email: psycholog@op.policja.gov.pl

Podkarpackie 
Sekcja Psychologów KWP w Rzeszowie
Kierownik Sekcji podinsp. Iwona ADAMCZYK
Telefon (47) 821 26 60
Email: psycholog@rz.policja.gov.pl

Podlaskie
Sekcja Psychologów KWP w Białymstoku
Kierownik Sekcji sierż. szt. Ewelina WIŚNIEWSKA
Telefon (47) 711 33 03
Email: kierownik.s.psych.kwp@bk.policja.gov.pl

Pomorskie
Wydział Psychologów KWP w Gdańsku
Naczelnik Wydziału st. post. Iwona BORKOWSKA
Telefon (47) 741 55 98
Email: psycholog.kwp@gd.policja.gov.pl

Śląskie
Wydział Psychologów KWP w Katowicach 
Naczelnik Wydziału mł. insp. Katarzyna BODZIOCH
Telefon (47) 851 17 40
Email: psycholodzy@ka.policja.gov.pl

Świętokrzyskie
Sekcja Psychologów KWP w Kielcach
Kierownik Sekcji podinsp. Anna PANASZ
Telefon (47) 802 16 06
Email: anna.panasz@ki.policja.gov.pl

Warmińsko-mazurskie
Sekcja Psychologów KWP w Olsztynie 
Kierownik Sekcji podinsp. Jacek DOLIŃSKI
Telefon (47) 731 44 10
Email: sekcja.psychologow@ol.policja.gov.pl

Wielkopolskie
Wydział Psychologów KWP w Poznaniu 
Naczelnik Wydziału mł. insp. Wojciech WARACZYŃSKI
Telefon (47) 771 27 78
Email: naczelnik.wpsych@po.policja.gov.pl

Zachodniopomorskie
Sekcja Psychologów KWP w Szczecinie 
Kierownik Sekcji podinsp. Edyta HASZCZAK
Telefon (47) 781 13 35
Email: psycholodzy@sc.policja.gov.pl

Komenda Stołeczna Policji
Wydział Psychologów KSP 
Naczelnik Wydziału podinsp. Beata MAZUR
Telefon (47) 72 324 41
Email: psycholog@ksp.policja.gov.pl

Centralne Biuro Śledcze Policji
Zespół Wsparcia Psychologicznego
Koordynator Zespołu mł. insp. Magdalena ŻABOKLICKA-MADZIAR
Telefon (47) 72 574 66
Email: zwp.cbsp@policja.gov.pl

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Wsparcia Psychologicznego
sierż. szt. Katarzyna CHODKOWSKA
Telefon (47) 72 155 92
Email: katarzyna.chodkowska@policja.gov.pl

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
Zespół Wsparcia Psychologicznego
Koordynator Zespołu mł. asp. Małgorzata SOKOŁOWSKA
Telefon (47) 72 516 80
Email: psycholog@cbzc.policja.gov.pl