Aktualności

 • Co warto wiedzieć o Europejskim Trybunale Praw Człowieka?

  Data publikacji: 20.04.2018  

  Kiedy w naszej ocenie zawiodło Państwo, a wyczerpaliśmy już wszelkie krajowe środki odwoławcze, warto rozważyć oddanie sprawy pod osąd Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więcej informacji o tej instytucji można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 • Raport na temat prewencji ekstremizmu.

  Data publikacji: 29.08.2017  

  Raport “Capabilities of the Visegrad Group in preventing extremism” opublikowany przez Budapest Centre for Mass Atrocities Prevention opisuje działania prewencyjne w zakresie ekstremizmu państw Grupy Wyszehradzkiej. W Raporcie na stronie 27 dostrzeżono wysiłki polskiej Policji,w tym sieci policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka.

 • Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

  Data publikacji: 21.03.2017  

  International Day for the Elimination of Racial Discrimination to rocznica obchodzona 21 marca, a ustanowiona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku w drodze rezolucji nr 2142 (XXI).

 • Deklaracja z Brukseli

  Data publikacji: 20.10.2016  

  Konferencja Wysokiego Szczebla na temat „Implementacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, naszej wspólnej odpowiedzialności” - Deklaracja z Brukseli 27 marca 2015 r. Konferencja potwierdziła głębokie i stałe zaangażowanie Państw–Stron na rzecz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich silne przywiązanie do prawa do skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jako fundamentu systemu ochrony praw i wolności zawartych w Konwencji. Jednocześnie Konferencja wyznaczyła dalsze plany działania. Czytaj całość:

 • Raport z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2015

  Data publikacji: 26.08.2016  

  W dniu 25 sierpnia 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował międzyresortową konferencję poświęconą omówieniu efektów wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2015. Uwagi do Policji można znaleźć w załączonym raporcie od strony 57 do 80.