Aktualności

  • Po pierwsze człowiek

    Data publikacji: 18.02.2013  

    W drugiej połowie roku ma szansę ukazać się poradnik policyjny pn. "Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji - praktyczny poradnik". Jest to pierwsze tego typu policyjne opracowanie, które powstaje dzięki społecznej koalicji licznych organizacji pozarządowych, a któremu patronuje i wspiera Rzecznik Praw Obywatelskich. Do prac włączył się też Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Opracowanie redagowane jest przez policyjnych pełnomocników i pełnomocniczki ds. ochrony praw człowieka. Ostateczny kształt redakcyjny zostanie nadany przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, dzięki wielkiej uprzejmości insp. dr Romana Stawickiego, Szefa Centrum.

  • Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych.

    Data publikacji: 31.01.2013  

    Od początku 2013 roku na łamach Stołecznego Magazynu Policyjnego rozpoczęty został cykl porad dotyczących postępowania wobec osób niepełnosprawnych. Inicjatywa ta ma na celu podniesienie profesjonalizmu policjantów i policjantek oraz personelu cywilnego w codziennych kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.