Kurs specjalistyczny dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych – edycja angielskojęzyczna 2024

Data publikacji: 06.05.2024

Uprzejmie informuję, że Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystąpiło do realizacji czynności związanych z wyselekcjonowaniem grupy kandydatów na kurs specjalistyczny dla policjantów-ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych – edycja angielskojęzyczna 2024 (tzw. kurs „UN”).

Wybranie odpowiedniej grupy ekspertów policyjnych pozwoli na kierowanie w rejon misji funkcjonariuszy właściwie reprezentujących polską Policję, zapewniając jednocześnie wywiązywanie się ze zobowiązań międzynarodowych.

Kandydaci zainteresowani udziałem w czynnościach związanych z selekcją na wyżej wymieniony kurs powinni spełniać następujące kryteria:

  • staż służby minimum 5 lat na dzień złożenia raportu
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum „B2”
  • bardzo dobry stan zdrowia
  • posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów mechanicznych (aktualne prawo jazdy kat. „B”)
  • unormowana sytuacja rodzinna
  • umiejętność pracy w zespole
  • wykształcenie wyższe

Egzamin kwalifikujący obejmować będzie:

  • sprawdzenie znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie przeprowadzone przez lektora Akademii Policji w Szczytnie
  • sprawdzenie umiejętności prowadzenia samochodu osobowego na torze
  • rozmowę kwalifikacyjną mającą na celu sprawdzenie umiejętności interpersonalnych oraz weryfikację postawy i motywacji

Policjanci zainteresowani udziałem w przedmiotowym postępowaniu winni kierować raporty do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej.

Termin wpływu raportów do Wydziału  Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP: 24 maja 2024 r.