nadinsp. Paweł Dobrodziej

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

nadinsp. Paweł Dobrodziej

Urodzony 15 maja 1970 roku w Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie. Następnie pracował Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP
  • Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP
  • Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi
  • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
  • Komendant Stołeczny Policji
  • od 5.01.2021 r. - p.o. Zastępcy Komendanta Głównego Policji
  • od 27.01.2021 r. - Zastępca Komendanta Głównego Policji