insp. dr Tomasz Michułka

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

insp. dr Tomasz Michułka

Inspektor Tomasz Michułka jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. W grudniu 2019 roku uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku w Komendzie Rejonowej Policji Łódź-Górna. Przez blisko 19 lat swojej służby związany był z pionem kryminalnym garnizonu łódzkiego, gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • naczelnik Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji IV Komendy Miejskiej Policji w Łodzi
 • zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • p.o. naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
 • p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
 • Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu
 • p.o. Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
 • Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • od 20.06.2024 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka „Zasłużony Policjant”