Aktualności

 • Czesi wygrali XVIII Międzynarodowy Turniej Policji Konnej

  Data publikacji: 20.08.2018  

 • Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

  Data publikacji: 20.08.2018   Podlaskie

 • Huzarzy w Kuligowie. Policjanci w obronie ojczyzny w sierpniu 1920 roku

  Data publikacji: 20.08.2018   Mazowieckie

 • Gliwicki "Sierżant przez duże S"

  Data publikacji: 18.08.2018   Śląskie

  Przedstawiamy drugi artykuł wydania specjalnego gazety "Policja 997" poświęcony gliwickiemu policjantowi: sierż. szt. Sławomirowi Tokarzowi. Mundurowy w czasie wolnym od służby zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą. Jest nauczycielem w klasach mundurowych, a jako zawodnik i trener uczy swoich podopiecznych zamiłowania do sportu, dyscypliny i szacunku do tradycyjnych wartości. Dzięki niemu wielu wychowanków uniknęło konfliktów z prawem, poradziło sobie z rodzinnymi problemami i znalazło swoją pasję. Niektórzy odnieśli sukcesy sportowe, inni wstąpili do służb mundurowych. Jedno jest pewne: "Sierżant" jest ich idolem, inspiracją i wzorem do naśladowania.

 • Oświadczenie KGP w sprawie wstrzymania wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy

  Data publikacji: 16.08.2018  

  W nawiązaniu do publikacji medialnych dotyczących wstrzymania wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy w §, 3070 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, KGP informuje, że wypłaty świadczeń dla policjantów nie są zagrożone i brak jest na chwilę obecną zobowiązań wymagalnych. Wstrzymanie realizacji powyższych płatności wynika z ich rozliczenia na konkretny dzień, oszacowania braków i pilnych płatności w związku z możliwością pozyskania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa.