Aktualności

 • Wniosek RPO ws. kontroli operacyjnej Policji i służb specjalnych

  Data publikacji: 07.12.2015  wystąpienie

  Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących stosowania kontroli operacyjnej przez Policję i inne służby specjalne. Wątpliwości RPO budzi m.in. brak określenia dopuszczalnego czasu prowadzenia kontroli operacyjnej, jak również zakres materiałów, na podstawie których sąd wydaje postanowienie w tej kwestii.

 • Najnowszy numer „Kwartalnika policyjnego”

  Data publikacji: 07.12.2015  publikacja

  Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem „Kwartalnika policyjnego" wydawanego przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W numerze m.in. wywiad z nadinsp. Cezarym Popławskim, zastępcą Komendanta Głównego Policji o priorytetach pionu prewencji, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Numer specjalny poświęcono zmianom w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Odpowiedź KGP ws. korzystania z wykazu obrońców

  Data publikacji: 07.12.2015  wystąpienie

  Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź z Komendy Głównej Policji dotyczącą zasad dostępu do pomocy prawnej dla osób zatrzymanych, wobec których prowadzone są postępowania w trybie przyspieszonym. Wystąpienie RPO w tej sprawie odnosiło się do zmiany przepisów regulujących tworzenie wykazów adwokatów i radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym, które weszły w życie 1 lipca br.

 • Powstanie wyspecjalizowana komórka kontroli i nadzoru

  Data publikacji: 07.12.2015  

  Powstanie komórka nadzorująca i kontrolująca formacje mundurowe MSWiA - zapowiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Dodał, że chodzi o skuteczne eliminowanie patologii w służbach.

 • Argonauci: ruszyła rekrutacja

  Data publikacji: 07.12.2015  

  Do 15 stycznia 2016 r. pracownicy administracji rządowej mogą składać wnioski aplikacyjne do udziału w projekcie „Argonauci - zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej - pilotaż”.