Najnowszy numer „Kwartalnika policyjnego”

Data publikacji: 07.12.2015

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem „Kwartalnika policyjnego" wydawanego przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W numerze m.in. wywiad z nadinsp. Cezarym Popławskim, zastępcą Komendanta Głównego Policji o priorytetach pionu prewencji, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Numer specjalny poświęcono zmianom w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Spis treści

 • Tomasz Wewiór
  Wywiad z nadinsp. Cezarym Popławskim Zastępcą Komendanta Głównego Policji
   
 • Dorota Kozłowska
  Procedura „Niebieskie Karty". Geneza i rozwój
   
 • Wanda Mende
  Szesnaście lat procedury „Niebieskie Karty" z perspektywy danych statystycznych
   
 • Agata Niemyjska, Wanda Mende
  Specyfika przemocy w rodzinach policyjnych
   
 • Andrea García Gonzalez
  Geneza procedury zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie i jego zwalczania
   
 • Dorota Cyma-Końska
  Kurs specjalistyczny przeciwdziałania przemocy w rodzinie PPWR
   
 • Dorota Kozłowska
  Telefon dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie
   
 • Szymon Wójcik
  Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia
   
 • Kamila Sitkowska
  Przemoc seksualna wobec dzieci
   
 • Jacek Zalewski
  Przemoc wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie
   
 • Damian Wąsik
  Wartość dowodowa obdukcji lekarskiej wykonanej na żądanie pokrzywdzonego w sprawach karnych dotyczących przemocy w rodzinie
   
 • Wanda Mende
  Konkurs „Policjant, który mi pomógł"
   
 • Piotr Maciejczak
  90 lat kobiet w Policji
   
 • Agnieszka Mańko-Czajka
  Aspekt prawny przesłuchania małoletniego świadka w procesie karnym
   
 • Łukasz Szwejkowski
  Odpowiedzialność karna nieletnich w wybranych państwach Europy
   
 • Leszek Rusoń
  O względnej jawności regulacji czynności operacyjno-rozpoznawczych
   
 • Agnieszka Brzeźniak
  Bezpieczeństwo Polaków w badaniach opinii społecznej
   
 • Jerzy Nikitorowicz
  Proces diagnozowania w naukach o wychowaniu. Wybrane aspekty
   
 • Eugeniusz Moczuk
  Zjawisko przemocy w szkole jako problem społeczny w świetle badań empirycznych w szkołach powiatu mieleckiego
   
 • Karol Bajda
  Recenzja książki „Uzależnienia behawioralne. Konteksty medyczno-socjologiczno-pedagogiczne"
   
 • Rafał Lewandowski, Tomasz Siemianowski
  Geolokalizacja zdjęć
   
 • Mariusz Jackowski, Jan Orłowski
  Wyposażenie roweru oraz zasady uczestnictwa w ruchu drogowym
   
 • Marta Paw
  Sumowanie mandatów karnych
   
 • Janusz Kozłowski
  Korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenie dziecka w pojazdach samochodowych
   
 • Renata Cedro, Joanna Łaszyn
  Język angielski dla policjantów
   
 • Mariusz Kraszewski
  Dziecko jest najważniejsze

Pliki do pobrania