• Komendant-Rektor WSPol. doktorem habilitowanym

    Data publikacji: 01.12.2015  

    27 listopada br. Rada Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przyznała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie insp. dr. Piotrowi Bogdalskiemu, Komendantowi-Rektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.