Aktualności

 • Nieważna podstawa dla krajowych punktów kontaktowych

  Data publikacji: 07.05.2014  TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 6 maja 2014 r. w sprawie C-43/12 stwierdził nieważność dyrektywy Parlamentu i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (Dz.U. L 288, s. 1).

 • Zmiana na stanowisku oficera łącznikowego we Francji

  Data publikacji: 07.05.2014  KGP

  W związku z powołaniem insp. Piotra Michny na stanowisko I Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, z dniem 30 kwietnia 2014r. zakończył on służbę na stanowisku oficera łącznikowego polskiej Policji w Republice Francuskiej.

 • Promocja oficerska w Szczytnie

  Data publikacji: 07.05.2014  WSPol

  Już w najbliższą sobotę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbędzie się mianowanie 400 absolwentów na stopień podkomisarza Policji. W uroczystej promocji wezmą udział nie tylko przyszli oficerowie, ale także kierownictwo Komendy Głównej, komendanci wojewódzcy, komendanci szkół policyjnych, a także rodziny i najbliżsi bohaterów tej uroczystości.

 • Zapobieganie i zwalczanie przestępczości o charakterze terrorystycznym z użyciem substancji chemicznych

  Data publikacji: 06.05.2014  Warszawa

  W dniach 6-9 maja br. w Warszawie odbywa się szkolenie dla specjalistów z państw Europy Środkowo-Wschodniej na temat zapobiegania i zwalczania przestępczości o charakterze terrorystycznym z użyciem substancji chemicznych. Kurs prowadzony jest przez międzynarodowych wykładowców i ekspertów m.in. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Australii, Chin, Malezji, Tajlandii, Uzbekistanu, Wlk. Brytanii, Hiszpanii i Norwegii.

 • Polecamy film "Powstanie Warszawskie"

  Data publikacji: 06.05.2014  KGP

  Od 9 maja w kinach w całej Polsce będzie wyświetlany film „Powstanie Warszawskie", którego pomysłodawcą i producentem jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction, który w całości został zmontowany z filmów dokumentalnych, zrealizowanych w czasie walk 1944 r.