Aktualności

 • Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści

  Data publikacji: 02.10.2014  KGP

  O możliwościach, ograniczeniach i wyzwaniach w procesie wykrywczym w sprawach o przestępstwa z nienawiści dyskutowano podczas kolejnej sesji Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP uczestniczyli przedstawiciele Policji, prokuratury, instytucji oraz fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz praw człowieka.

 • "Moja komenda" – mobilny przewodnik po polskich jednostkach Policji

  Data publikacji: 02.10.2014  MSW

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło aplikację "Moja komenda". Mobilna usługa ułatwia lokalizowanie komend i komisariatów Policji. Dzięki niej można w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić.

 • Wystąpienie do MSW w sprawie przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych

  Data publikacji: 02.10.2014  RPO

  Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich kwestia obecności funkcjonariusza w trakcie badania lekarskiego osoby zatrzymanej powinna być uregulowana w ustawie, a nie w rozporządzeniu. RPO prosi MSW o odniesienie się do tego zagadnienia i rozważenie podjęcia prac legislacyjnych.

 • Polsko-szwedzkie seminarium przeciw przestępczości

  Data publikacji: 02.10.2014  KGP

  Wczoraj w Komendzie Głównej Policji odbyło się polsko – szwedzkie seminarium pt. „Rola Policji w zapobieganiu przestępczości i zjawiskom społecznie uciążliwym – współpraca międzyinstytucjonalna – dobre praktyki”.

 • Przed bałkańską misją

  Data publikacji: 02.10.2014  SP w Słupsku

  Jednostka Specjalna Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego, rozpoczęła wczoraj ćwiczenia w słupskiej Szkole Policji. Przez miesiąc policyjni misjonarze będą poznawać specyfikę służby w Kosowie.