Informacyjny Serwis Policyjny

Polsko-szwedzkie seminarium przeciw przestępczości

Zamieszczony Data publikacji 02.10.2014
Wczoraj w Komendzie Głównej Policji odbyło się polsko – szwedzkie seminarium pt. „Rola Policji w zapobieganiu przestępczości i zjawiskom społecznie uciążliwym – współpraca międzyinstytucjonalna – dobre praktyki”.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego mł. insp. Ryszard Garbarz i Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji nadkom. Irmina Gołębiewska. Stronę szwedzką reprezentował Ambasador Szwecji Staffan Herrström. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz środowisk naukowych.

Specjaliści z Polski i Szwecji rozmawiali o zapobieganiu przestępczości z uwzględnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej. Poruszyli również kwestię współdziałania Policji i samorządów lokalnych w przeciwdziałaniu przestępczości w Szwecji. Przedstawicie resortów zaprezentowali aspekt współpracy z samorządami przez pryzmat realizacji rządowych programów „Razem bezpieczniej” oraz „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.

Po wystąpieniach miała miejsce debata ekspercka, w której uczestniczyli przedstawiciele Policji, świata nauki, resortów edukacji i spraw wewnętrznych oraz osoby reprezentujące fundacje „Dzieci Niczyje”, „Niebieska Linia” i „Można Inaczej”.

Tagi: współpraca międzynarodowa, spotkanie

powrót
drukuj