Aktualności

 • Inauguracja roku akademickiego w WSPol

  Data publikacji: 03.10.2014  WSPol

  Wczoraj w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Komendant-Rektor WSPol insp. dr Piotr Bogdalski wręczył indeksy studentom rozpoczynającym naukę w Szczytnie. W murach WSPol studia rozpoczęło 1200 osób. Tegoroczna inauguracja zbiega się z uroczystym jubileuszem 60-lecia funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 • 700 mundurowych w 18. Biegu o Nóż Komandosa

  Data publikacji: 03.10.2014  PAP

  Ponad 700 przedstawicieli służb mundurowych - m.in. wojska, Policji i straży pożarnej - będzie dziś rywalizować w 18. Biegu o Nóż Komandosa, uchodzącym za jedną z najtrudniejszych imprez przełajowych. Po raz pierwszy startować będą weterani ranni w misjach.

 • "Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i migracji"

  Data publikacji: 02.10.2014  KGP

  Agencja Praw Podstawowych UE i Europejski Trybunał Praw Człowieka przygotowali podręcznik, w którym uwzględniono dorobek prawny Unii Europejskiej i Rady Europy, w tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach azylowych, granicznych i migracyjnych.

 • Jedyna Polka na ćwiczeniach EUPST

  Data publikacji: 02.10.2014   Warmińsko-mazurskie

  W dniach 15 – 26 września 2014 r. w Centrum Doskonalenia Stabilizacyjnych Sił Policyjnych w Vicenzy we Włoszech odbyła się siódma edycja międzynarodowych ćwiczeń sił policyjnych EUPST (European Union Police Service Training). Jedyną Polką, która wzięła udział w ćwiczeniach, była asp. Magdalena Zielińska z Oddziału Prewencji Policji KWP w Olsztynie. Zachęcamy do przeczytania wywiadu z funkcjonariuszką.

 • Przygotowania obronne

  Data publikacji: 02.10.2014  KGP

  W dniach 24-26 września 2014 r. w Gdyni przedstawiciele komórek kadrowych jednostek organizacyjnych Policji uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przygotowań obronnych Policji.