Aktualności

 • Konferencja naukowa „Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji”

  Data publikacji: 31.01.2014  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

  Informujemy, że Instytut Nauk Społecznych Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie organizuje konferencję naukową „Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji”, która odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2014 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 • Nowi policjanci zasilają garnizony

  Data publikacji: 31.01.2014   Łódzkie

  W policyjne szeregi wstąpiło ostatnio 90 nowych funkcjonariuszy Policji - 30 zasili garnizon łódzki, 60 - garnizon zachodniopomorski. Nowo przyjęci w pierwszej kolejności zostaną oddelegowani do policyjnych szkół, gdzie zdobędą podstawową wiedzę w zakresie służby policjanta.

 • Jak poprawnie wypełnić druk delegacji?

  Data publikacji: 31.01.2014  

  Materiał został przygotowany na podstawie artykułu autorstwa podkom. Anny Oleksiak „Łatwo jechać, łatwo wrócić – trudniej jest się z niej rozliczyć”, który ukazał się w lutowym numerze „Stołecznego Magazynu Policyjnego”. Ze wskazówek w nim zawartych skorzystają zarówno policjanci, jak i pracownicy Policji.

 • Komunikat dotyczący obiegu korespondencji

  Data publikacji: 31.01.2014  KGP

  Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w regulaminie funkcjonowania Komendy Głównej Policji w strukturach Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji został utworzony Wydział do Walki z Handlem Ludźmi, który przejął zadania Centralnego Zespołu do walki z Handlem Ludźmi. W związku z powyższym wszelka korespondencja w zakresie merytorycznym Wydziału powinna być adresowana do Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi.

 • Szkolenie z ratownictwa lodowego

  Data publikacji: 31.01.2014  Warszawa

  Dziś w Warszawie zakończy się trzydniowe szkolenie funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej dotyczące ratowania osób tonących w zamarzniętych akwenach wodnych.