Aktualności

 • Zarządzenie nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ceremoniału policyjnego

  Data publikacji: 31.05.2012  KGP

 • Nowe propozycje w Banku Dobrych Praktyk

  Data publikacji: 30.05.2012  

  Komenda Powiatowa Policji w Głogowie powiększyła zasób Banku Dobrych Praktyk o kolejne trzy pozycje - zapraszamy do zapoznania się z lekturą.

 • Wyróżnienia policjantów w 2012 roku

  Data publikacji: 25.05.2012  KGP

  W roku bieżącym nie określono limitów ilościowych dla jednostek organizacyjnych Policji do składania wniosków o nadanie policjantom odznaczeń, czy stopni. Przyjęto zasadę, że wielokrotne docenienie policjantów różnymi formami wyróżnień za to samo osiągnięcie nie jest wskazane.

 • Czas służby policjantów podczas EURO 2012

  Data publikacji: 25.05.2012  KGP

  Komendant Główny Policji – nadinsp. Marek Działoszyński przekazał komendantom wojewódzkim Policji zalecenia obligujące ich do przyjęcia jednolitego systemu rejestrowania i rozliczania czasu służby policjantów biorących bezpośredni udział w zabezpieczeniu Turnieju UEFA EURO 2012'. Poinformował również, że szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronach internetowych Komendy Głównej Policji i będą przedmiotem artykułu prasowego w najnowszym numerze miesięcznika Policja 997.

 • Z orzecznictwa: przeniesienie na niższe stanowisko

  Data publikacji: 24.05.2012  

  Komendant musi wykazać, że zaszły rzeczywiste potrzeby przesunięcia konkretnego funkcjonariusza na inne - niższe stanowisko. Swoboda w prowadzeniu polityki kadrowej nie oznacza bowiem prawa do dowolności i arbitralności podejmowanych decyzji.

Wybierz Strony