Aktualności

 • GISday w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

  Data publikacji: 14.11.2012  WSPol

 • Nowelizacja praw, obowiązków i przebiegu służby policjantów

  Data publikacji: 13.11.2012  

  Minister Spraw Wewnętrznych zaprezentował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. z dnia 17 września 2002 r.). Nowy akt prawny uzupełni, doprecyzuje i ujednolici obecnie obowiązujące przepisy.

 • Nowy system rentowy służb mundurowych MSW

  Data publikacji: 13.11.2012  MSW

  Wprowadzenie dwóch kategorii: niezdolny do służby oraz niezdolny do służby ze znacznym ograniczeniem sprawności organizmu, to jedna z propozycji, która znajduje się w projekcie założeń projektu ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Propozycje przygotowane przez MSW dotyczą wprowadzenia, podobnie jak w systemie powszechnym, w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich, dwóch kategorii niezdolności do pełnienia służby. Projekt założeń został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, aby jeszcze w listopadzie projekt trafił na Radę Ministrów.

 • Zapraszamy na Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych w Pływaniu

  Data publikacji: 12.11.2012  WSPol

 • Dzień Służby Cywilnej

  Data publikacji: 12.11.2012  KGP

  11 listopada to Dzień Służby Cywilnej – święto tych, którzy swoją rzetelną pracą dają gwarancję sprawnego funkcjonowania administracji. Z tej okazji Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, w imieniu swoim i kierownictwa Policji, złożył na ręce pracowników służby cywilnej życzenia i słowa podziękowania.

Wybierz Strony