Zapraszamy na Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych w Pływaniu

Data publikacji: 12.11.2012

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 OTWARTYCH MISTRZOSTW SŁUŻB MUNDUROWYCH MSW W PŁYWANIU

Szczytno, dn. 24.11.2012 roku

 

1. TERMIN: 24.11.2012 r. godz. 9.30 (rozgrzewka 8.45).

2. MIEJSCE: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, pływalnia kryta, ul. Piłsudskiego 111 (długość pływalni 25 m, liczba torów 6, temp. wody 27ºC). Pomiar czasu: tablice dotykowe.

3. UCZESTNICTWO: prawo startu mają pracownicy mundurowi i cywilni (również studenci i kursanci) służb podległych MSW, posiadający aktualne badania lekarskie (zaświadczenie o dopuszczeniu do zawodów pływackich).

4. DOJAZD, ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE UCZESTNIKÓW: Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. Organizatorzy zgodnie z dokonaną rezerwacją zapewniają odpłatnie miejsca noclegowe wraz z wyżywieniemw akademikach WSPol. (pokoje 3 lub 4-osobowe z łazienkami). Koszt pobytu w akademikach WSPol to : zakwaterowanie 1 os. w pokoju 3 os./4 os. – 32,40 zł brutto; Wyżywienie : śniadanie – 8,01 zł brutto; obiad -16,01 zł brutto; kolacja- 8,10 zł brutto. Wypełnione karty zgłoszeniowe ( załącznik nr 2) należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 20.11.2012 na adres : d.rybka@wspol.edu.pl . Wszelkie uwagi proszę kierować na numer telefonu: 89621 5003 , Kierująca zespołem ds. Kwatermistrzowskich Pani Dorota Rybka. Liczba miejsc w akademikach ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane . Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie płatna gotówką w dniu przyjazdu w recepcji hotelowej.

5. OPŁATĘ STARTOWĄ w kwocie 50 zł od zawodnika, należy wpłacić na r-k bankowy PKO BP nr 96 1020 3639 0000 8002 0107 1778, Klub Sportowy Płetwal Szczytno, ul. Nauczycielska 17/43, 12-100 Szczytno(współorganizator) lub gotówką na odprawie organizacyjnej w dniu 23.11.2012 r. o godz. 20.00. Ekipy przyjeżdżające w dniu zawodów dokonują opłaty na pływalni, przed rozgrzewką. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje koszulkę okolicznościową, dlatego też na karcie zgłoszeniowej prosimy wpisać rozmiary koszulek i ich ilość. Za dodatkową opłatą 25 zł można zamawiać większą ilość koszulek.

6. ZGŁOSZENIA zawodników do konkurencji należy przesłać do 20.11.2012 na załączonym wzorze (załącznik nr 1) wyłącznie w formie elektronicznej na e-mail: trensport@interia.pl.  Kontakt tel. 600980382. Zgłoszenia bez potwierdzenia odbioru, a także nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

7. KONKURENCJE  w kolejności startowej:

lp.

kobiety

lp.

mężczyźni

1

50 mstylem motylkowym

2

50 mstylem motylkowym

3

50 mstylem grzbietowym

4

50 mstylem grzbietowym

5

50 mstylem klasycznym

6

50 mstylem klasycznym

7

50 mstylem dowolnym

8

50 mstylem dowolnym

9

100 mstylem grzbietowym

10

100 mstylem grzbietowym

11

100 mstylem klasycznym

12

100 mstylem klasycznym

13

100 mstylem dowolnym

14

100 mstylem dowolnym

15

100 mstylem zmiennym

16

100 mstylem zmiennym

17

200 m stylem dowolnym

18

400 mstylem dowolnym

19

sztafety 4 x 50 m stylem dowolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PRZEPISY TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE:

 • Zawodnik ma prawo startu maksymalnie w trzech konkurencjach oraz w sztafecie.
 • Na odprawie nie można zmieniać konkurencji zawodnikom, a jedynie zgłaszać nieobecność, rezygnację ze startu w konkurencji i zmiany składu sztafet.
 • Listy startowe wydane będą przed rozgrzewką w dniu 24 listopada kierownikom ekip i wywieszone w holu pływalni.
 • Kategorie wiekowe: OPEN: kobiety do 34 lat i mężczyźni do 39 lat, MASTERS I: kobiety w wieku 35-44 lat i mężczyźni w wieku 40-49 lat, MASTERS II:  kobiety w wieku 45 lat i starsze oraz mężczyźni w wieku 50 lat i starsi.
 • O wieku decyduje rok urodzenia.
 • Dopuszcza się do startu sztafetę mieszaną (kobiety + mężczyźni).
 • Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas; serie zostaną utworzone na podstawie czasów podanych w kartach zgłoszeń; przy braku czasu zgłoszenia zawodnicy startują w pierwszych, najsłabszych seriach),
 • Istnieje możliwość skorzystania z pływalni w piątek 23 listopada w godz. 19.00 – 21.35. Wejście na pływalnię przez bramę nr 2 po wyjściu z terenu WSPol.
 • Odprawa organizacyjna kierowników ekip odbędzie się w piątek 23 listopada o godz. 20:00 w sali konferencyjnej w obrębie nowej hali sportowej (przy basenie, wejście od strony WSPol.).

9. NAGRODY:

 • każda kategoria wiekowa nagradzana jest osobno, kategoria starsza nie jest wliczana do kategorii młodszej,
 • puchary dla 3 najlepszych drużyn oraz dodatkowo dla Państwowej Straży Pożarnej;  punktacja tworzona jest na podstawie 10-ciu najlepszych zawodników, razem kobiety i mężczyźni,
 • medale i dyplomy za pierwsze 3 miejsca w każdej konkurencji i kategorii oraz w sztafecie,
 • medale za pierwsze 3 miejsca w każdej konkurencji i kategorii oraz w sztafecie wśród zawodników Państwowej Straży Pożarnej,
 • nagrody rzeczowe i puchary dla najlepszego pływaka i pływaczki w klasyfikacji generalnej (wynik punktowy za najlepszą konkurencję).
 • wręczanie nagród za konkurencje indywidualne nastąpi w trakcie zawodów,
 • wręczenie nagród za sztafety, klasyfikację generalną i dla dwóch najlepszych zawodników nastąpi w trakcie uroczystego zakończenia mistrzostw.

 

PROGRAM

Piątek 23.11.2012 r.

 • Przyjazd ekip w godzinach popołudniowych, kwaterowanie (informacja o miejscu zakwaterowania przy bramie nr 1 i 2) wjazd bramą nr 2 od strony parkingu słuchaczy,
 • 18:00–19:30 - kolacja,
 • 20:00–21.00 - odprawa techniczna ekip (sala konferencyjna przy nowej hali),
 • 19:00–21:35 - rozpływanie dla zawodników.

 Sobota 24.11.2012 r.

 • 6:30–7:30 - śniadanie,
 • 8:45-9:15 - rozpływanie zawodników,
 • 9:20 - uroczyste otwarcie Mistrzostw,
 • 9:40–12:30 - indywidualne konkurencje pływackie i sztafety,
 • ok. 14:00 - uroczyste zakończenie mistrzostw w pływaniu,
 • 14:30-15:00 - obiad.

Załącznik nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW DO OTWARTYCH

 MISTRZOSTW  POLSKI POLICJI  W PŁYWANIU

SZCZYTNO 24.11.2012 roku

….......................................................

(nazwa  jednostki)

 

lp.

 Nazwisko i imię

Rok

urodz

I konkurencja

Wpisz dystans i styl

II konkurencja

Wpisz dystans i styl

III konkurencja

Wpisz dystans i styl

Sztafeta    wpisz wynik i

zaznacz „X” przy zawodniku ze sztafety

Czas

tegoroczny

Czas

tegoroczny

Czas

tegoroczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość i rozmiar koszulek (nie więcej niż ilość zawodników): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

Załącznik nr 2*

 

KARTA REZERWACJI MIJSC NOCLEGOWYCH ORAZ WYŻYWIENIA

 

............................................                                                                               .......................... dnia ...........2012 r.

( pieczątka  jednostki/firmy)

 

1. Zamówienia wyżywienia dla zawodników (wpisać ilość posiłków w białych polach).

Data

Śniadanie

Obiad

Kolacja

23.11.2012

X

X

 

24.11.2012

 

 

X

RAZEM

 

 

 

 

2.Zamówienia wyżywienia dla osób towarzyszących ( wpisać ilość posiłków w białych polach).

Data

Śniadanie

Obiad

Kolacja

23.11.2012

X

X

 

24.11.2012

 

 

X

RAZEM

 

 

 

 

3. Zamówienie zakwaterowania dla zawodników  (wpisać imię /nazwisko).

DATA NOCLEGU

kobiety

mężczyźni

RAZEM

 
 

23/24.11.2012

 

 

 

 

 

 

4. Zamówienie zakwaterowania dla osób towarzyszących   (wpisać imię /nazwisko).

DATA NOCLEGU

kobiety

mężczyźni

RAZEM

 
 

23/24.11.2012

 

 

 

 

 

 

5. Dane do faktury dotyczy tylko zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz osób towarzyszących .

       

 

L. p

Imię / Nazwisko uczestnika

Dane do wystawienie FV

Nazwa jednostki, firmy delegującej , adres

NIP

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

...........................................                                                                                                      ..............................................

  podpis głównego  księgowego                                                                                                                                                                                                           podpis osoby zlecającej wyjazd