• Konkursy po nowemu

  Data publikacji: 09.06.2011  K

  Od 1 lipca 2011 roku zaczną obowiązywać nowe zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji. Jedną ze zmian jest możliwość udziału w postępowaniu przedstawiciela związków zawodowych w roli obserwatora. Wprowadzono też obligatoryjne i fakultatywne sposoby publikacji ogłoszenia o wszczętej procedurze kwalifikacyjnej.

 • 1:0 dla naszych

  Data publikacji: 08.06.2011  K

  Była gorąca atmosfera i wiele sportowych emocji. Na murawie boiska przy ul. Kawęczyńskiej 44 spotkała się reprezentacja polskich policjantów z drużyną ukraińskich milicjantów. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć niezwykle ciekawe widowisko piłkarskie, które zakończyło się zwycięstwem drużyny gospodarzy. Sportowym zmaganiom towarzyszyły pokazy sprzętu i wyposażenia polskiej Policji, a także tresury psów policyjnych.

 • Rusza nabór policjantów na misję w Kosowie

  Data publikacji: 07.06.2011  K

  Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP rozpoczyna dobór policjantów do składu osobowego XX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX).

 • Stalking od dziś w kodeksie karnym

  Data publikacji: 06.06.2011  K

 • Poszukiwani kandydaci na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy XX rotacji w Kosowie

  Data publikacji: 06.06.2011  K

  Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji przeprowadzi dobór policjantów do składu osobowego XX rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie. Celem postępowania jest wyłonienie dowódcy jednostki i jego zastępcy, którzy włączeni zostaną w skład zespołu oceniającego predyspozycje policjantów do JSPP.

Wybierz Strony