Aktualności

 • Rotacja polskich policjantów w Afganistanie

  Data publikacji: 29.06.2011  KGP

  Policjanci kolejnej rotacji Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Afganistan) wylecieli w rejon misji.

 • Będą zmiany w przeprowadzaniu egzaminu oficerskiego?

  Data publikacji: 29.06.2011  KGP

  W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowano projekt zmian rozporządzenia w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne. Przewiduje on między innymi uproszczenie zasad i trybu składania egzaminu oficerskiego.

 • PaT w Mławie

  Data publikacji: 16.06.2011  Mława

  Kolejne spotkanie młodzieży, w ramach ogólnopolskiego programu Profilaktyka a Ty (PaT), odbyło się w sali kina Miejskiego Domu Kultury w Mławie. W przedsięwzięciu udział wzięło blisko 600 osób, w tym m.in. młodzież gimnazjalna, nauczyciele, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych.

 • Zmiany w dokumentowaniu kontroli operacyjnej

  Data publikacji: 14.06.2011  KGP

  We wczorajszym Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie MSWiA w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów. Nowy akt prawny obowiązuje od dnia ogłoszenia.

 • Konkursy po nowemu

  Data publikacji: 09.06.2011  KGP

  Od 1 lipca 2011 roku zaczną obowiązywać nowe zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji. Jedną ze zmian jest możliwość udziału w postępowaniu przedstawiciela związków zawodowych w roli obserwatora. Wprowadzono też obligatoryjne i fakultatywne sposoby publikacji ogłoszenia o wszczętej procedurze kwalifikacyjnej.

Wybierz Strony